''Rząd podejmuje dialog dopiero po wyjściu na ulicę. Protestujmy, by traktowano nas poważnie''

2015-02-16 10:07

Polski rząd niepotrzebnie osłabia energię społeczną wywołaną protestami rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. Tym samym przyczynia się do osłabiania i tak już nikłego poczucia obywatelskości i zaufania społecznego, i niestety podsyca protesty uliczne. Wszystko to w ramach tzw. okrągłego stołu ds. niepełnosprawności powołanego 30 kwietnia 2014 r.

CZYTAJ DALEJ <---

—————

Powrót


Kontakt

Administrator strony


Pobierz ulotkę:

PLAKAT - prośba o wpłacanie 1 proc..docx (171340)

ulotka - prośba o wpłacanie darowizn.docx (170692)

ulotka 1 proc. 2 w 1.docx (217712)

Pobierz darmową Gazetę MATIO:

Kwartalnik <---------

Fundacja po raz drugi wydała gazetę wyjaśniającą istotę choroby i zakres pomocy potrzebnej chorym. Czytaj i pomagaj :)

Gazeta MATIO <-------