Aptekarze kopiują recepty i dane pacjentów

2014-09-28 12:43

Firmy farmaceutyczne zmuszają aptekarzy, by wysyłali im kopie recept, i dopiero wtedy wysyłają aptekom leki. To narusza prywatność pacjentów, bo w świat idą dane, na co chorują i gdzie się leczą.- Artykuł 103 ustawy Prawo farmaceutyczne mówi, że pobieranie jakichkolwiek danych, które umożliwiają identyfikację pacjenta, lekarza, przychodni jest absolutnie zabronione - tłumaczy oleski aptekarz. 
Czytaj dalej -> ARTYKUŁ

—————

Powrót


Kontakt

Administrator strony


Pobierz ulotkę:

PLAKAT - prośba o wpłacanie 1 proc..docx (171340)

ulotka - prośba o wpłacanie darowizn.docx (170692)

ulotka 1 proc. 2 w 1.docx (217712)

Pobierz darmową Gazetę MATIO:

Kwartalnik <---------

Fundacja po raz drugi wydała gazetę wyjaśniającą istotę choroby i zakres pomocy potrzebnej chorym. Czytaj i pomagaj :)

Gazeta MATIO <-------