Bezrobotni i studenci dostaną tysiąc złotych świadczenia rodzicielskiego przez rok po urodzeniu

2015-01-08 22:36

Studiujący lub bezrobotny opiekun będzie otrzymywał 1 tys. miesięcznie świadczenia rodzicielskiego przez rok po urodzeniu dziecka. Wsparcie, które zacznie obowiązywać od 2016 r., będzie mu wypłacać gmina.

Wprowadzenie nowej formy pomocy dla osób, którym urodziło się dziecko, a nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.).

Czytaj dalej -> ARTYKUŁ

—————

Powrót


Kontakt

Administrator strony


Pobierz ulotkę:

PLAKAT - prośba o wpłacanie 1 proc..docx (171340)

ulotka - prośba o wpłacanie darowizn.docx (170692)

ulotka 1 proc. 2 w 1.docx (217712)

Pobierz darmową Gazetę MATIO:

Kwartalnik <---------

Fundacja po raz drugi wydała gazetę wyjaśniającą istotę choroby i zakres pomocy potrzebnej chorym. Czytaj i pomagaj :)

Gazeta MATIO <-------