Przerwy na karmienie przez trzy lata? Szykują się ułatwienia dla pracujących matek

2015-01-04 11:43

 Pracujące matki będą mogły swobodniej korzystać z czasu wolnego na karmienie piersią. Taki skutek może wywołać propozycja zmiany art. 187 k.p. przewidziana w projekcie nowelizacji przygotowanej przez Kancelarię Prezydenta RP. 

Jeśli zyska poparcie w Sejmie, przerwy na karmienie będą przysługiwać bez ograniczeń pracownicom nie później niż do ukończenia przez dziecko 3. roku życia. Aby móc skorzystać z nich po tym okresie, trzeba będzie przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie.

Źródło -> Artykuł

—————

Powrót


Kontakt

Administrator strony


Pobierz ulotkę:

PLAKAT - prośba o wpłacanie 1 proc..docx (171340)

ulotka - prośba o wpłacanie darowizn.docx (170692)

ulotka 1 proc. 2 w 1.docx (217712)

Pobierz darmową Gazetę MATIO:

Kwartalnik <---------

Fundacja po raz drugi wydała gazetę wyjaśniającą istotę choroby i zakres pomocy potrzebnej chorym. Czytaj i pomagaj :)

Gazeta MATIO <-------