Informacje o nas

Zuzanka jest podopieczną Fundacji MATIO z siedzibą w Krakowie.

Fundacjia MATIO została założona przez ludzi dobrej woli w Krakowie.
Inicjatorem powstania Fundacji był Pan Paweł Wójtowicz, rodzic dziecka zmarłego na mukowiscydozę. Dokonał on rejestracji Fundacji pod koniec 1996 r., a działalność swą rozpoczęliśmy 15.03.1997 r. Pełna nazwa fundacji: MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.
Status prawny, cele i zasady działania określa Statut Fundacji.
Fundacja MATIO jest niezależną organizacją mającą na celu niesienie pomocy dzieciom i chorym dorosłym dotkniętych tą nieuleczalną chorobą oraz ich rodzinom. Mamy zamiar współpracować ze wszystkimi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą zajmującymi się problemami związanymi z leczeniem mukowiscydozy.

Naszym celem jest między innymi:

  • przybliżenie społeczeństwu wiedzy o tej niebezpiecznej chorobie,
  • bezpłatna działalność informacyjna na rzecz chorych i ich rodzin,
  • organizowanie pomocy przy zakupie lekarstw oraz sprzętu rehabilitacyjnego,
  • organizowanie i finansowanie szkoleń dla rodzin dzieci chorych na mukowiscydozę w zakresie domowej opieki nad chorymi,
  • finansowanie publikacji i rozpowszechnianie wiedzy na temat mukowiscydozy,
  • dofinansowanie badań naukowych,
  • opieka nad chorymi i ich rodzinami.

Do zespołu założycielskiego Fundacji, oprócz wymienionego wcześniej Pawła Wójtowicza, należą: nestor polskiej mukowiscydozy Stanisław Sitko (wiceprezes Fundacji, b.Prezes Fundacji, przewodniczący Rady Fundacji), Andrzej Pietrzak (wiceprezes zarządu), Barbara Zdebska (b.wiceprezes zarządu), Prof. dr n. med. Wojciech Cichy (członek Rady Fundacji), Bożena Woźniakiewicz (członek Rady Fundacji), Adam Rakoczy (członek Rady Fundacji).

"Mamy nadzieję, że uda się osiągnąć założone cele dzięki sponsorom oraz ludziom dobrej woli. 

Dążeniem naszym jest połączenie się ze wszystkimi w walce z mukowiscydozą. Niech iskierka nadziei, która nam przyświeca, da nam wytrwałość i siłę, aby pokonać tę chorobę, czego wszystkim zaangażowanym życzę."

Stanisław Sitko

Pomysł założenia fundacji powstał w roku 1995, rok po śmierci mojego syna, stąd też nazwa fundacji "MATIO" (tak nazywaliśmy z żoną naszego synka). Dotknięty tą tragedią zrozumiałem, co przeżywają chorzy na mukowiscydozę, a także ich rodzice.

Celem powołania Fundacji było stworzenie niezależnej organizacji, na którą mogliby liczyć wszyscy ciężko doświadczeni przez los, by chorzy na mukowiscydozę i ich rodziny nie pozostawali sami z własną tragedią. Innym ważnym zadaniem Fundacji będzie uświadomienie całemu społeczeństwu wagi i skali zjawiska, tego, że mukowiscydoza to nie tylko problem osób nią dotkniętych, ale także tych, którzy jako zdrowi nosiciele mukowiscydozy, mogą o tym dowiedzieć się tylko w najokrutniejszy sposób - tracąc własne dziecko.

Pierwsze próby zarejestrowania Fundacji były podjęte w 1995 roku, a działalność rozpoczęliśmy 15.03.1997 r. Zapytacie na pewno, co robiliśmy przez cały ten czas? Przez prawie półtora roku trwały próby rejestracji fundacji i przekonanie odpowiednich władz, że taka organizacja jest potrzebna, pozostały czas zajęło mi dotarcie do ludzi, którzy, podobnie jak ja, rozumieli potrzebę istnienia i działania takiej fundacji. Jestem szczęśliwy, że mi się to udało i że mam przyjemność współpracować z tak wspaniałymi ludźmi. Czas, kiedy powstaliśmy, był bardzo trudny. Na początku musieliśmy się sami wiele nauczyć, jakoś się zorganizować, wypracować własną koncepcję działania i umiejętność pozyskiwania sponsorów. Niemniej jednak jestem dobrej myśli, ponieważ wiem, że wielu ludzi Dobrego Serca żyje wśród nas, a determinacja osób zaangażowanych w działalność naszej Fundacji umożliwi zdobycie środków na pomoc dla potrzebujących. Życzyłbym sobie, aby Fundacja mogła dać Wam i Waszym dzieciom to, co nie było dane mojej rodzinie w czasie choroby naszego synka.

Paweł Wójtowicz

 

(Źródło: Fundacja Matio: https://www.mukowiscydoza.pl/index.php/fundacja-matio/dwa-slowa-o-fundacji.html)


fundacja dla chorych na mukowiscydozę
Fundacja Matio

Możesz pomagać

Głęboko wierzymy, że wszyscy razem pomożemy małej Zuzannie. Zachęcamy również do wspierania pozostałych członków Fundacji Matio.  https://www.mukowiscydoza.pl

Jeśli chcesz dołączyć do akcji, wesprzeć nas, masz pomysł na imprezę charytatywną, chcesz pomóc w zbiórkach publicznych i zostać wolontariuszem napisz na adres e-mail: zuzannakoszalka@gmail.com.

Chętnie podejmiemy współpracę z autorami, muzykami i innymi artystami chcącymi swoją twórczością wspomóc akcję w dowolny sposób.

Odpowiadamy na wszystkie wiadomości. Nie zastanawiaj się, jeśli masz pomysł, możesz wiele wnieść dobrego do naszej akcji charytatywnej. Na wszystkie pytania dotyczące akcji także odpisujemy.

Promuj stronę na znanych portalach takich jak Facebook i swoich blogach, im więcej osób się dowie o naszej inicjatywie, istnieje większa szansa na to, że zbierzemy więcej środków dla małej Zuzi na lekarstwa i specjalistyczną rehabilitację, które są niezbędne dla jej życia.

Pamiętaj! Każda złotówka się liczy! Dlatego tak ważne jest rozsyłanie informacji o zbiórce dla Zuzi. Miesięczne koszty samego leczenia to ponad 1 tys. złotych, koszta wzrastają z wiekiem. Ponadto niezbędna rehabilitacja nie jest finansowana z NFZ. To niewiele dla wielu tłumów ludzi i czytelników czytających nasz apel. Jeśli będziemy działać wszyscy razem, będzie to początek nowej i lepszej rzeczywistości.

 


Kontakt

Administrator strony


Pobierz ulotkę:

PLAKAT - prośba o wpłacanie 1 proc..docx (171340)

ulotka - prośba o wpłacanie darowizn.docx (170692)

ulotka 1 proc. 2 w 1.docx (217712)

Pobierz darmową Gazetę MATIO:

Kwartalnik <---------

Fundacja po raz drugi wydała gazetę wyjaśniającą istotę choroby i zakres pomocy potrzebnej chorym. Czytaj i pomagaj :)

Gazeta MATIO <-------


Historia projektu

Projekt realizowany jest w celu zbierania środków na leki specjalistyczne i sprzęt rehabilitacyjny dla małej Zuzanny, chorej na nieuleczalną chorobę - Mukowiscydozę. Z całego serca chcemy pomóc rodzinie w tej trudnej sytuacji.

"Akcja charytatywna na rzecz małej Zuzanny dopiero się rozkręca. Pragnę jednak podziękować wszystkim artystom tym bardziej i mniej znanym, którzy od samego początku zdeklarowali się pomagać, nieodpłatnie uczestniczyć w imprezach charytatywnych."  Małgorzata - Wolontariusz

Akcja na rzecz małej Zuzi dopiero nabiera tempa, dlatego jeśli chcesz pomóc nam w organizowaniu imprez, udostępnić nam salę, zasponsorować plakaty zapraszamy do współpracy. W zamian za pomoc możemy zagwarantować naszą wdzięczność i reklamę firmy.


 

"Życzę Wam (...) żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zgubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę"

Jan Paweł II

Płock 7 czerwca 1991


Promujemy artystów! Zapewniamy reklamę Twojej firmy! Sprawdź już teraz!
Promujemy artystów! Zareklamuj swoją firmę! Sprawdź już teraz!